Ελλάδα Αεροεσπρέσσο Αεροπορική 1933
Πλήρης Σειρά 7 αξιών Ασφράγιστη **
Κωδικός: 410207 • Τιμή: 220,00€ 120,00€
 
Ελλάδα Κρατική Αεροπορική 1933
Πλήρης Σειρά 7 αξιών Ασφράγιστη **
Κωδικός: 410208 • Τιμή: 330,00€ 175,00€
 
 
Ελλάδα Μυθολογική Αεροπορική 1935
Πλήρης Σειρά 9 αξιών Ασφράγιστη **
Κωδικός: 410209 • Τιμή: 250,00€ 125,00€
 
Ελλάδα Ενσωμάτωση Ιονίων Νησιών 1939
Πλήρης Σειρά 5 αξιών Ασφράγιστη **
Κωδικός: 410210 • Τιμή: 175,00€ 95,00€
 
 
Ελλάδα ΕΟΝ Αναμνηστική & Αεροπορική 1940
Πλήρες Σετ 20 αξιών Ασφράγιστα **
Κωδικός: 410211 • Τιμή: 1500,00€ 880,00€
 
Ελλάδα Νίκης 1947-1948
Πλήρης Σειρά 9 αξιών Ασφράγιστη **
Κωδικός: 410212 • Τιμή: 80,00€ 40,00€
 
Τιμές Καταλόγου ΕΡΜΗ 2010   2   
    ifsda     Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!